Log In
EtnaSnow Academy

Meteo News: Occhiu vivu no uikend

Occhiu vivu.

Pattemu cu stu presuppostu pi spiegari quantu po arrivari no uikend.

Prima di parrari do uikend vogghiu però fari quacchi passu arreri, da fini di l’annu 2016, accussì comu vi scrissumu ccà, a Sicilia a statu bersaglio di continue pettubbazioni che hanno reso possibile l’apettura totali di Etna Nord, u manto nevoso na stazioni di Piano Provenzana è accettabile e tuttu gira a regimi; a situazioni non è a stissa però a Etna Sud, unni i pettubazioni non funu accussì favorevoli comu a Nord, ma attenzione, i cosi ponu cangiari.

Dopu oggi e dumani, in cui ci sarà na fasi chiù soleggiata e stabili, na pettubazioni in risalita dall’Africa ni voli pigghiari in pieno, na sciroccata a tutti gli effetti.

Uikend fottemente pettubbato per ciò ca riguarda a zona ionica, occhiu vivu quindi, venti fotti di scirocco interesseranno a latata orientale da Sicilia, in poche parole fussi a ciliegina supra a totta po vessanti Sud di l’Etna, ottime probabilità di nivi dai 1800 metri in su, sia a Nord che a Sud, na stu contesto non vi pozzu assicurari nivi sicura a basi di l’impianti di Etna Nord picchi che sciroccati semu sempri a limite, ma su Etna Sud pozzu pinsari ca na bella scaricata di nivi sill’avissi a fari.

A Etna Nord non ciavissuru a ghiessiri poblemi na zona di arrivo da Seggiovia, ciò significa ca i zoni do Coccinelle e di l’Anfiteatro avissuru acchiappari nivi comu non mai.

Semu a giovedì e fossi puteva aspittari macari dumani pi farivi sti quattru righi, ci vuleva iri chiù cauto ancora, però a situazioni pari mezza delineata.

Viremu zoccu arriva do cielu e su semu “futtunati” a Etna Nord, fussi appiddaveru a ciliegina supra a totta in un inverno ca ni sta facennu addivettiri non poco.

Pensu ca ni liggemu a prossima passata di malutempu seria, pi ora viremu sta passata di malutempu do uikend e speriamo ca fa nivi sia a Nord che a Sud.

 

Vi lassu sempri accuni link utili pi stari sempri aggiornati cu etnasnow:

Vi piaci feisbuk? alluccatini supra Feisbuk

Vi piaciunu i fofocrafii? alluccatini supra Instagram

Vi piaciunu i twitt? alluccatini supra Twitter

Non vi piaciunu i social ma aviti telegram? Alluccatini no nostru canale Telegram

 

Vi vogghiu a tutti ca saluti, n’ama vistu.

Lascia un commento

Tagged under:

Log In or Create an account