Log In
EtnaSnow Academy

Meteo News: Neve comu rialu di Natali?

Neve, neve e neve.

L’uttima vota ca vi scrissi, si prevedeva a dama ianca supra i nostri versanti etnei e accussì fu, a nivi cascau bella a quota impianti e nuatri duminica mpiattamu a prima nisciuta a Etna Nord supra 30cm di bella nivi frisca; gli impianti eranu e su ancora chiusi ma a scimmia era pariggia e quindi mbaccamu.

Dopu a iunnata di duminica però u scirocco ci scassau i cabasisi e arruau a pioggia supra a nivi, si isanu i temperaturi e a quota impianti calau bella acqua, peccato, i 30cm sicuramente scalanu ma in compenso a quote ghiu ghiauti, chissacciu, tipo 2300/2400 u manto nevoso penso ca è bellu.

Sta passannu a sciroccata, anzi fossi passau già, ma u malutempu n’ha finutu, fossi ci su notizi positivi, a pattiri di stasira i temperaturi a quota impianti calanu e l’uttima passata di malutempu po essiri di nivi a quota 1800, fossi ca rimediamu u dannu di l’acqua de scorsi ionna.

Macari na stu casu semu in bilico, semu a quota limite, ci vulissi bellu coppu di prosu, capaci di puttari nivi già a 1800; fussi na santa cosa vistu ca possibilmente putissuru macari rapiri l’impianti na sti festività natalizi, picchi già da secunna patti di giovedì pi na para di ionna avremo l’anticiclone supra e nostri testi, ergo, tempu bonu.

Neve, cecca di calari ca ni meritamu bellu rialu di natali, viri ca fari.

Vi lassu sempri accuni link utili pi stari sempri aggiornati cu etnasnow:

Vi piaci feisbuk? alluccatini supra Feisbuk

Vi piaciunu i fofocrafii? alluccatini supra Instagram

Vi piaciunu i twitt? alluccatini supra Twitter

Non vi piaciunu i social ma aviti telegram? Alluccatini no nostru canale Telegram

 

Visto ca vi scrivii oggi vi fazzu belli auguri di Natale a tutti pari, vi vogghiu sempri ca saluti, ni liggemu prima ca finisci l’annu, n’ama vistu.

 

Lascia un commento

Tagged under:

Log In or Create an account