Log In
EtnaSnow Academy

Meteo News: breve ma intensa cuariata in arrivo

Cuariata in arrivo, per i meno avvezzi, scaldata in arrivo.

Sarà breve, fottunatamente, ma molto intensa sta cuariata ca sta arruannu, putemu già riri ca na stu momentu mentri vi staiu scrivennu i temperaturi stanu già acchianannu.

Rispettu a stu momentu, di ccà a ionnu 25, quindi sabatu, avremu naumentu temmicu stimatu in circa 8/10 gradi; considerati sulu ca sia a Etna Nord chi a Etna Sud si putissuru aviri temperaturi di circa 7/8 gradi, sarannu du ionna di cauru non indifferenti, sicuramenti u mantu nevoso ne risentirà non poco, fottunatamenti a nivi c’è e quindi non c’è di preoccuparisi, magari po scumpariri quacchi cm di nivi, ma na ru ionna non ci sarannu troppu danni.

Vi ricu sulu ca i rilevazioni ufficiali da nivi presenti in quota è 97cm a Monte Conca e 106cm o Rifugiu Spaienza, avemu vogghia di nivi carusi.

Dopu ionnu 25 i temperaturi crollerannu e si tonna in media co periodu, possibilmente ci sarà macari quacchi nivicata, anticipata da pioggia picchi arriva no momentu in cui ancora i temperaturi su ghiauti.

U proseguo di Marzo è inutile taliallu ora, vi vuleva sulu nfommari di sta situazioni imminenti, in maniera tali ca fra dumani e sabato n’acchianati a muntagna cu giacchi pisanti, cappeddi, passamuntagna, bummi a manu e tricchi tracchi, si starà bene, quindi na felpicedda e via.

Na sti ru ionna a nivi sarà mpocu trasfommata già di prima matina, quindi occhiu vivu duranti l’uri chiu cauri, picchi smolla prima.

N’aggionnammu su ci su novità rilevanti, vi lassu sempri accuni link utili pi stari sempri aggiornati cu etnasnow:

Vi piaci feisbuk? alluccatini supra Feisbuk

Vi piaciunu i fofocrafii? alluccatini supra Instagram

Vi piaciunu i twitt? alluccatini supra Twitter

Non vi piaciunu i social ma aviti telegram? Alluccatini no nostru canale Telegram

Vi vogghiu a tutti ca saluti, n’ama vistu.

 

Lascia un commento

Tagged under:

Log In or Create an account