Log In
EtnaSnow Academy

Meteo News: Addumamu ceri votivi

Chistu n’arristau, ceri votivi a manetta.

 

Accattamu na para di ceri votivi, ogganizzamu un peccossu di preghiera con destinazioni finali Piano Provenzana e ni mittemu ne mani do signuri astannu.

A patti i schezzi, i ceri votivi s’addumunu pi autri cosi, pari ca astannu accuminciau ca mala, finora non ci fu sotti di nenti, anzi na sti uttimi ru ionna ni pigghiamu bellu coppu di scirocco, grazie a na pettubazioni ca chifari non n’aveva di calari de zoni do Maroccu, u Maroccu, ma chi ca… ana fari co friddu no Maroccu?!, comunque, stu sciroccu ommai avi l’uri cuntati, già a pattiri di dumani tonna mpocu i friscu, i temperaturi calunu e ci sarà na passata di malutempu ca ni puttamu più o meno a intervalli, finu o uikend.

Ma chi nama aspittari supra l’Etna? Bella dumanna, macari sta passata non sarà entusiasmante a livello di accumuli, cioè su v’aspittati metru di nivi, chiuriti st’atticulu e itavinni a mari, su invece vulemu sperare in qualche centimitru di nivi, u putemu fari, ci putemu mpocu sperare.

A spiranza principali però resta chidda ca sta situazione globale putissi cangiari mpocu, le Alpi, gnionnu se e l’autru macari pigghiunu nivi, ci su metri di nivi, località bloccati, genti ca non po ghiri mancu a sciari picchi ci su i strati chiusi, ccà u sciroccu.

Semu ancora a Gennaio, chistu se, ma sti premesse non mi fanu pi nenti arriri, chiù iemu avanti e chiù a maledetta primavera incombe supra e nostri testi, non ci pinzamu pi ora e viremu chi succeri ne prossimi ionna, l’occhi supra a webcam abbiamuli spessu.

Vi vogghiu ca saluti, vae vistu.

Vi piaci feisbuk? alluccatini supra Feisbuk

Vi piaciunu i fofocrafii? alluccatini supra Instagram

Vi piaciunu i twitt? alluccatini supra Twitter

Non vi piaciunu i social ma aviti telegram? Alluccatini no nostru canale Telegram

Lascia un commento

Tagged under:

Log In or Create an account